Sledování kvality s měřením zákalu

Laboratorní měřiče zákalu Přenosné měřiče zákalu Oblasti použití přístrojů

Při sledování kvality je měřená hodnota "zákalu" v mnoha případech parametrem se silnou vypovídací schopností. To platí pro úpravu pitných a odpadních vod, pro výrobu nápojů a v oblasti chemie od galvanizování až po petrochemický průmysl.

Prosím dbejte na:
Protože se u zákalu měří malé částice, pohybující se ve vznosu, vyskytují se výkyvy měřených hodnot. Aby se získaly co nejreprezentativnější výsledky, musí se dbát na následující:

  • Okamžité měření vzorku, dokud se částice neodsadí.
  • Stabilní provozní teplota lampy.
  • Zamezení kondenzace vlhkosti na stěnách kyvet.
  • Označení vkládací pozice kyvety se standardem, aby se vyloučil vliv nehomogenity skla.
Typické hodnoty zákalu různých kapalin
Kapalina NTU
Deionizovaná voda 0,02
Pitná voda 0,02 ... 0,5
Studniční voda 0,05 ... 10
Voda (nečištěná) 70 ... 2000
Zcezovaná voda
(papírenský průmysl)
60 ... 800

Nerozpuštěné pevné látky, jako řasy, kal, mikroby a jiné částice pohlcují a rozptylují dopadající světlo. Se stoupajícím počtem částic se zvyšuje stupeň zákalu i pro naše oči. Tvar, velikost a poměrné zastoupení částic ovlivňují zákal. Při měření zákalu bylo dříve jednoduše měřeno světlo, prošlé kapalinou. Měření rozptýleného světla pod úhlem 90° však, speciálně v nízkém rozsahu měření, převážilo a dnes je to světově uznávaná technika měření. Měřící přístroje, které používají tuto metodu, se také označují jako nefelometry.

Přístroje se musí rozlišovat podle jejich zdroje světla. Zatímco pro měření podle Standardních metod pro rozbory vod se vyžaduje wolframový širokopásmový světelný zdroj ("bílé světlo"), žádá norma ISO 7027 / DIN 27027 (EN ISO 7027) IR-LED (infračervené světlo) s vlnovou délkou 860 nm. Výsledky měření, které byly získány odlišnými typy přístrojů, nejsou srovnatelné.

Kalibrace a standardy
Celosvětově je jako primární standard uznáván formazin. Z formazinového základního roztoku 4000 NTU se pak standardy s nižšími hodnotami zákalu připravují ředěním. Vedle násobných zřeďovacích chyb (často 10 %) je podstatnou nevýhodou také malá stálost formazinu a musí se používat standardy vždy čerstvě připravené standardy. Svým příznivým rozložením velikosti částic vykazují nově používané materiály jako je AMCO standard vyšší přesnost a šetří práci s formazinem. K tomu ještě nabízejí trvanlivost minimálně 12 měsíců.

AMCO standardy - uznané také pro oblast pitných vod!
WTW přístroje jsou dodávány s AMCO standardy. Tyto standardy jsou jako primární standardy uznávány podle US EPA. Podle DIN ISO předpisů jsou ale považovány za standardy sekundární, protože ze strany výrobce mají návaznost na formazinové standardy.