Měření Redox

Napětí redox vypovídá, jak silně redukční, resp. oxidační je měřený roztok. Záporná hodnota napětí znamená, že je oproti normální vodíkové elektrodě roztok redukční. Kladná hodnota ukazuje na to, že roztok působí oxidačně. V praxi se používá toto měření např. při kontrole denitrifikace odpadních vod (určení redox zlomového bodu), ke sledování desinfekčního účinku vody v lázních anebo při detoxikaci v galvanických provozech.

Pro měření redox napětí existují elektrochemické měřicí systémy. Měření se provádí s redox elektrodou. Ta se skládá z jedné měřicí a jedné vztažné elektrody. Měřící funkci zde namísto skleněné membrány přebírá kovová platina. Sklon rozpuštěných iontů odevzdávat anebo přebírat elektrony, určuje potenciál platiny a tím je dáno i elektrické napětí elektrody. Dnes běžné redox elektrody obsahují namísto normální vodíkové elektrody (UH) referenční systém stříbro/chlorid stříbrný (UAg/AgCl). Tzn., že naměřené napětí je vztaženo k tomuto systému. Přepočet mezi oběma systémy je však snadno proveditelný:

UH = UN + UAg/AgCl (kde UN = naměřené napětí se SenTix® ORP)

Měření redox je možné provádět se všemi WTW pH/mV metry

SenTix® ORP
SenTix ORP
Napětí SenTix ORP

Technická data
SenTix® SenTix® ORP
obj. č. 103 648
SenTix® Ag
obj. č. 103 664
Teplotní rozsah
Referenční elektrolyt
Snímač
Tvar snímače
Diafragma
Materiál těla
Délka těla
Průměr těla
Připojení
Kabel elektrody
Konektor elektrody*
Teplotní čidlo
0 ... 100 °C
KCl 3 mol/l
platina
terčík, průměr 4 mm
keramická
sklo
120 mm ±2
12 mm ±0,5
konektorová hlava
AS/DIN, AS/DIN-3, nebo AS/BNC
volitelně DIN nebo BNC konektor
--
-5 ... 100 °C
ELY/ORP/AG
stříbro
válec
keramická
sklo
120 mm ±2
12 mm ±0,5
konektorová hlava
AS/DIN, AS/DIN-3, nebo AS/BNC
volitelně DIN nebo BNC konektor
--

Nové SenTix® Ag / Au / PtR
SenTix Ag, SenTix Au, SenTix PtR
Technická data
SenTix® SenTix® Au
obj. č. 103 665
SenTix® PtR
obj. č. 103 666
Teplotní rozsah
Referenční elektrolyt
Snímač
Tvar snímače
Diafragma
Materiál těla
Délka těla
Průměr těla
Připojení
Kabel elektrody
Konektor elektrody*
Teplotní čidlo
-5 ... 100 °C
KCl 3 mol/l
zlato
válec
keramická
sklo
120 mm ±2
12 mm ±0,5
konektorová hlava
AS/DIN, AS/DIN-3, nebo AS/BNC
volitelně DIN nebo BNC konektor
--
-5 ... 100 °C
Gel
platina
terčík (průměr 6 mm)
kruhová štěrbina
sklo
120 mm ±2
12 mm ±0,5
konektorová hlava
AS/DIN, AS/DIN-3, nebo AS/BNC
volitelně DIN nebo BNC konektor
--

Příslušenství
Kontrolní a údržbové prostředky pro redox měřeníobj. č.
SORT/RH reagencie k regeneraci redox elektrod sestávající se z aktivačního prášku (10 g) a chlorinového prášku (30 g) 109 730
RH 28 redox pufrový roztok 1 láhev s 250 ml: pH 7, UH = 427 mV 109 740
ELY/ORP/AG elektrolyt s 2 mol/l KNO3 + 0,001 mol/l KCl pro kombinovanou ORP elektrodu
se stříbrným sensorem (SenTix® Ag)
109 735

Ceník s objednacími čísly najdete v sekci ceník.

Objednávky, poptávky a další dotazy můžete poslat elektronicky: wtwkucerova@seznam.cz
poštou: Ludmila Kučerová, U Kojeneckého ústavu 11, 568 02 Svitavy
faxem: 461 310 782
telefonicky: 461 310 782, 603 575 829