Vlastní kontrolní měření BSK - pro praxi

OxiTop® IS 6, Oxi Top® IS 12

Provozní postup podle předpisu pro vlastní kontrolu
Návrh pro německé jednotné postupy – DEV 46. věstník 2000 – H55
Kompletní soupravy pro 6 nebo 12 měřících míst

Měření s OxiTop® je založeno na měření podtlaku v uzavřeném systému. Mikroorganismy, které se nacházejí ve vzorku, spotřebovávají kyslík a produkují přitom CO2. Ten je absorbován NaOH. Vzniká tak podtlak, podle kterého se může odečítat přímo naměřená hodnota v mg/l BSK.

Násadou objemu vzorku se reguluje množství disponibilního kyslíku, aby mohl proběhnout úplný proces BSK. S rozdílnými násadami objemu vzorku se může měřit v rozsazích až do 4000 mg/l.

OxiTop® hlavice (zelené a žluté pro rozlišení přítoku/odtoku) disponují Auto Temp funkcí. Pokud jsou vzorky příliš chladné, start měření se automaticky zpozdí do dosažení konstantní teploty, minimálně o jednu hodinu.

Vedle automatického uložení 5 naměřených hodnot (1 hodnota každých 24 hodin) mohou být další naměřené hodnoty odečteny ručně buď kdykoliv v průběhu měření, nebo také po uplynutí 5 dnů, takže lze kontrolní hodnoty nebo měření sledovat i po delší časové období.

Vysoká přesnost, automatické uložení naměřených hodnot pro 5 dnů, mobilní rozšiřitelný systém.

Oxi Top IS 12
Technická data
OxiTop®-měř. hlavice
Měřící princip:manometrický s tlakovým čidlem
Měřená veličkna:BSKn
Měřící rozsah:0...40 digit (jednotek ukazatele) odpovídá 0...40/80/200/400/
800/2000/4000 mg/L BSK
Přesnost ukazatele:±1 digit (±3,55 hPa)
Pracovní rozsah tlaku:500 - 1000 hPa
Datová paměť:pro BSK5: 1 x za den
Okolní teplota:skladování: -25 °C ... +65 °C, provoz: +5 °C ... +50 °C
Rozměry:výška: 69 mm, průměr: 70 mm


Objednávky
OxiTopObj. číslo
OxiTop® IS 6kompletní souprava, připravená pro 6 měřicích míst, zahrnuje míchací plato IS 6
pro síťový provoz 230V/50/60Hz, 6 OxiTop® měřících hlavic, včetně příslušenství
208 210
OxiTop® IS 12-6kompletní souprava, připravená pro 6 měřicích míst a k rozšíření na 12 měřících míst, zahrnuje induktivní
míchací plato IS 12 pro síťový provoz 230V/50/60Hz, 6 OxiTop® měřících hlavic, včetně příslušenství
208 212
OxiTop® IS 12kompletní souprava, připravená pro 12 měřicích míst, zahrnuje induktivní míchací plato IS 12
pro síťový provoz 230V/50/60Hz, 12 OxiTop® měřících hlavic, včetně příslušenství
208 211
přístrojové varianty pro 120 VAC/60 Hz viz ceník.

Ceník s objednacími čísly najdete v sekci ceník.

Inkubátory a termostatované skříně
Rozšíření systému a všeobecné příslušenství.

Objednávky, poptávky a další dotazy můžete poslat elektronicky: wtwkucerova@seznam.cz
poštou: Ludmila Kučerová, U Kojeneckého ústavu 11, 568 02 Svitavy
faxem: 461 310 782
telefonicky: 461 310 782, 603 575 829