Vlastní kontrolní měření BSK - pro velký počet vzorků

OxiTop® Control 6, Oxi Top® Control 12

Provozní postup podle předpisu pro vlastní kontrolu
Návrh pro německé jednotné postupy – DEV 46. věstník 2000 – H55
Řízení kontrolérem, až 100 paralelních vzorků, automatická identifikace vzorků
Statistické vyhodnocení

Kompletní soupravy pro 6 popř. 12 měřících míst
Systém OxiTop® Control je cílevědomé pokračování úspěšného systému OxiTop® se softwarovým řízením funkcí a infračerveným rozhraním pro komunikaci s ručním kontrolérem OC 100. S tímto systémem se může z kontroléru současně zahájit měření se 100 měřícími hlavicemi, také sdružených skupin, spravovat a ukládat jejich data a na velkém displeji sledovat grafické vyhodnocení průběhu měření. S kabelem AK-540/B (obj. č. 902 847) a komunikačním programem Achat OC (obj. č. 208 990) se mohou data přenést na PC k dalšímu zpracování a dokumentaci.

OxiTop Control 12

Pro uživatele, kteří vedle BSK mají také jiné aplikace, je správnou volbou OxiTop® Control S6/S12.

Průběžná kontrola vzorku!
Data mohou být kdykoli k určité době vyvolána a tak mohou být vzorky kontrolovány na nerušený průběh měření. Po zobrazení průběžné křivky na displeji se ihned odhalí nepravidelnosti a rušivé vlivy, kterými jsou např. vysoká hodnota BSK pro nasazený objem vzorku, nebo nežádoucí nitrifikace. To má tu výhodu, že je možné včas reagovat.

Měřící hlavice OxiTop®-C - více zde.

Objednávky
OxiTopObj. číslo
OxiTop® Control 6kompletní souprava, připravená pro 6 měřicích míst, kontrolér OC 100 a induktivní míchací plato IS 6
pro síťový provoz 230V/50/60Hz, 6 OxiTop®-C měřících hlavic, 6 vzorkových lahví,
6 gumových zátkových vložek a 6 míchacích tyčinek a další příslušenství
208 201
OxiTop® Control 12kompletní souprava, připravená pro 12 měřicích míst, kontrolér OC 100 a induktivní míchací plato
IS 12 pro síťový provoz 230V/50/60Hz, 12 OxiTop®-C měřících hlavic, 12 vzorkových lahví,
12 gumových zátkových vložek a 12 míchacích tyčinek a další příslušenství
208 204
přístrojové varianty pro 120 VAC/60 Hz viz ceník.

Ceník s objednacími čísly najdete v sekci ceník.

Inkubátory a termostatované skříně
Rozšíření systému a všeobecné příslušenství.

Objednávky, poptávky a další dotazy můžete poslat elektronicky: wtwkucerova@seznam.cz
poštou: Ludmila Kučerová, U Kojeneckého ústavu 11, 568 02 Svitavy
faxem: 461 310 782
telefonicky: 461 310 782, 603 575 829