Stanovení půdní respirace

OxiTop® Control B6 / BM6

Laboratorní postup pro stanovení mikrobiální půdní respirace podle DIN 19 737
Jednoduše a precizně s efektivními náklady
Optimalizované měřicí nádobky k následnému kvantitativnímu stanovení CO2

Příklad aplikace s měřicími nádobkami typu PF/45

Měření půdní respirace slouží k prognóze, k inventarizaci a kontrole sanačních prací, k měřením biochemické rozložitelnosti látek (pesticidů, fungicidů, hojiv...), stejně jako k provádění testů na toxicitu.

Toto stanovení je se systémem OxiTop®-Control a se speciálními, v praxi, v praxi odzkoušenými, měřicími nádobkami velmi přesné, jednoduché a cenově příznivé.

Personální a přístrojové náklady jsou ve srovnání s běžnými systémy významně zredukovány.

Příklad aplikace s měřicími nádobami typu MG

Pro repiračně aktivní půdy se silným vývojem CO2 se doporučuje měřicí nádobka MG 1,0, jejímž širokým hrdlem (průměr cca 100 mm) se může snadno vložit absorbér (kádinka s velkým objemem) pro následné kvantitativní stanovení CO2


Objednávky
OxiTop® ControlObj. číslo
OxiTop® Control BM6souprava pro půdní respiraci (aerobní), se 6 měřicími nádobkami
MG 1,0, 1000 ml, včetně víkového adaptéru pro OxiTop® C
208 232
OxiTop® Control B6souprava pro půdní repsiraci (aerobní), se 6 vzorkovými lahvemi PF 45/500, 500 ml, Duran
a se 6 adaptéry OxiTop® AD/SK, sterilizovatelnými v autoklávu
208 230

Bližší informace o obsahu dodávaných souprav a další příslušenství naleznete v ceníku.

Měřící hlavice OxiTop®-C - více zde, další příslušenství zde.

Inkubátory a termostatované skříně

Objednávky, poptávky a další dotazy můžete poslat elektronicky: wtwkucerova@seznam.cz
poštou: Ludmila Kučerová, U Kojeneckého ústavu 11, 568 02 Svitavy
faxem: 461 310 782
telefonicky: 461 310 782, 603 575 829