Stanovení respirační rychlosti

OxiTop® Control AN6 / AN12 a A6 / 12

Mikrobiologické výzkumy růstu a inhibice růstu: stanovení respirační rychlosti
(aerobní / anaerobní podmínky měření)

Nasazení speciálních měřicích lahví s bočními nátrubky a přepážkovými uzávěry dovoluje bezchybné přidávání substrátů a roztoků.

Tlakové změny mohou ukazovat např. na nedostatek kyslíku, což potom vyžaduje přísun kyslíku nebo vzduchu (popř. jiných plynů). Pro tyto případy lze zadat mezní hodnoty tlaku pro varovné hlášení, aby uživatel mohl provést odpovídající manipulaci se systémem.

Momentální tlak lze přitom uložit do paměti, aby byla manipulace se systémem zdokumentována. Zazanamenávání měřených hodnot tlaku (max. 10 hodnot) umožňuje realizovat dlouhodobá měření.

Objednávky
ModelKompletní souprava mikrobiologieObj. číslo
OxiTop® Control AN6Souprava pro aerobní nebo anaeobní aplikace se 6 měřicími místy á 1000 ml208 225
OxiTop® Control AN12Souprava pro aerobní nebo anaerobní aplikace s 12 měřicími místy á 250 ml208 227
OxiTop® Control A6Souprava pro aerobní aplikace se 6 měřicími místy á 1000 ml208 220
OxiTop® Control A12Souprava pro aerobní aplikace s 12 měřicími místy á 250 ml208 222
přístrojové varianty pro 120 VAC/60 Hz viz ceník.

Bližší informace o obsahu dodávaných souprav a další příslušenství naleznete v ceníku.

Měřící hlavice OxiTop®-C - více zde, další příslušenství zde.

Další informace k OxiTop® Control A6 / A12 - stanovení biologické rozložitelnosti

Inkubátory a termostatované skříně

Objednávky, poptávky a další dotazy můžete poslat elektronicky: wtwkucerova@seznam.cz
poštou: Ludmila Kučerová, U Kojeneckého ústavu 11, 568 02 Svitavy
faxem: 461 310 782
telefonicky: 461 310 782, 603 575 829