Stanovení biologické rozložitelnosti

OxiTop® Control A6 / A12 a S6 / S12

Laboratorní postup ke stanovení biologické rozložitelnosti
podle DIN EN 29 408 / ISO 9408 / OECD 301 F

Biologická rozložitelnost se musí zjistit před prvotním nasazením "nové" chemikálie. Nejen z důvodů ochrany životního prostředí, ale také pro minimalizaci nákladů na likvidaci.

OxiTop Control A6/12

Připravené vzorky a slepý vzorek se po dobu 28 dní míchají za konstantní teploty v uzavřené láhvi.

Vzikající CO2 se pomocí absorbéru odstraňuje z plynné fáze a vzniklý podtlak představuje míru biologické rozložitelnosti.

Kontinuálním zaznamenáváním měřených hodnot v hlavici
OxiTop® C je optimálně garantována požadovaná dokumentace.

Měřicí láhve a daptér lze sterilizovat v autoklávu při teplotě 121 °C.

Objednávky
ModelKompletní souprava OECDObj. číslo
OxiTop® Control A6Souprava pro aerobní aplikaci se 6 měřícími místy á 1000 ml208 220
OxiTop® Control A12Souprava pro aerobní aplikaci se 12 měřícími místy á 250 ml208 222
OxiTop® Control S6Souprava pro aerobní aplikaci se 6 měřícími místy á 510 ml208 196
OxiTop® Control S12Souprava pro aerobní aplikaci se 12 měřícími místy á 510 ml208 198
přístrojové varianty pro 120 VAC/60 Hz viz ceník.

Bližší informace o obsahu dodávaných souprav a další příslušenství naleznete v ceníku.

Měřící hlavice OxiTop®-C - více zde, další příslušenství zde.

Inkubátory a termostatované skříně

Objednávky, poptávky a další dotazy můžete poslat elektronicky: wtwkucerova@seznam.cz
poštou: Ludmila Kučerová, U Kojeneckého ústavu 11, 568 02 Svitavy
faxem: 461 310 782
telefonicky: 461 310 782, 603 575 829