Multifunkční (víceparametrové) přístroje

Laboratorní multifunkční Přenosné multifunkční Kapesní multifunkční

Jedná se o malé kompaktní laboratoře. Měřící přístroje nabízejí současně funkce pro měření pH, rozpuštěného kyslíku, konduktivity, salinity a teploty. Známým problémem tohoto druhu vícenásobných měřících přístrojů dosud bylo, že se čidla vzájemně rušila. Bylo nutné zlepšit technické vybavení přístrojů pro oddělení vstupů čidel. U WTW víceparametrových měřících přístrojů se podařilo tento problém, ve spojení s novou technologií čidel, vyřešit za příznivou cenu. Nyní je například možné s Multi 350i najednou měřit ve vzorku obsah kyslíku, konduktivitu i hodnotu pH.

Volitelný síťový nebo bateriový provoz umožňuje vedle měření v laboratoři také provádět velmi zajímavý výběr měření přímo v terénu. Pomocí funkce ukládání dat lze pak provádět záznam měřených dat po dlouhé časové období a například tak sledovat změny na přítoku čistírny odpadních vod.

Automatické ukádání kalibačních dat do paměti a dokumentace, definovatelné kalibrační intervaly a GLP poplatná dokumentace jsou základními funkcemi pro komplexní zajištění kvality.


Přehled multi podle oblasti použití