Konduktometry

Laboratorní konduktometry Přenosné konduktometry Kapesní konduktometry

Tabulka možnosti aplikací jednotlivých měřícich přístrojů a sond (pdf)

Rozsah konduktivity vodných roztoků

Hodnota měrné vodivosti je sumární parametr pro koncentraci iontů měřeného roztoku. Čím více solí, kyselin nebo také zásad měřený roztok obsahuje, tím vyšší je jeho vodivost. Základní jednotkou měrné vodivosti je S/m. Stupnice pro vodné roztoky začíná u nejčistších vod s vodivostí od 0,05 µS/cm (25 °C). Přírodní vody, jako jsou pitná nebo povrchová voda, leží v rozsahu přibližně 100 – 1000 µS/cm. Horního konce stupnice dosahují některé zásady, např. roztoky hydroxidu draselného vykazují hodnoty těsně nad 1000 mS/cm.

V praxi slouží měření vodivosti např. ke sledování provozů, při výrobě vysoce čistých vod nebo ke stanovení salinity mořské vody.

Měření vodivosti se provádí elektrochemickým měřením odporu. Použitá měřicí cela sestává v nejjednodušším případě ze dvou stejnorodých elektrod. Střídavé napětí, přiložené na elektrody, způsobí na elektrodách uspořádaný pohyb iontů, přítomných v měřeném roztoku. Čím více iontů měřený roztok obsahuje, tím větší je proud, protékající mezi elektrodami. Měřící přístroj nejprve vypočte na základě Ohmova zákona ze změřeného proudu vodivost roztoku mezi elektrodami a se zohledněním parametrů cely pak hodnotu měrné vodivosti.