WTW řada fotometrů photoLab®

Jednoduše, precizně a rychle k výsledku
Stačí použe vložit kyvetu. Naměřená koncentrace se zobrazí a uloží do paměti. Ve fotometrech WTW jsou všechna nutná nastavení pro analyzovaný parametr již uložena jako data metody. Tato funkce pod názvem "AutoSelect" je založena na kódovaných kyvetách pro jednotlivé sady testů. Data všech metod a software pro přenos dat z PC do fotometru mohou být pohodlně staženy přes internet z WTW domovské stránky (www.WTW.com). Nahrání nejnovějšího stavu metod z PC do fotometru pak pomocí interfejsového kabelu AK Labor (volitelné příslušenství). Aby byli výsledky vždy precizní, proběhne ve fotometru pravidelně vždy po zapnutí přístroje a během provozu samočinná kontrola (SelfCheck).

Velký výběr sad testů od běžných měření až po speciální analýzy
K dispozici je velký výběr testů, který je neustále rozšiřován o nové testy a analýzy. Rozeznání kyvet probíhá automaticky pro kruhové i pravoúhlé kyvety.

Vlastní metody pro zjednodušená stanovení vlastních parametrů
Aby se zjednodušily postupy u vlastních testů, mohou se do většiny fotometrů uložit vlastní metody. To jde buď přímým zadáním dat do fotometru, nebo ještě pohodlněji - s podporou software Multi/ACHAT II. Po vložení kyvety pak stačí jen zadat číslo metody a odečíst výsledek

AQA/IQK
Pro důležité analytické zabezpečení kvality (AQA) popř. pro interní kontrolu kvality (IQK) je nyní k dispozici v nových fotometrech ještě větší nabídka možností k zabezpečení precizních a spolehlivých výsledků měření. Vedle pravidelné kontroly fotometru pomocí PhotoCheck lze pravidelně přezkušovat používané testy a pracovní postupy pomocí standardních roztoků CombiCheck a PipeChech. Pro tyto kontroly lze naprogramovat časové intervaly. Ke každé naměřené hodnotě se pak v paměti a při tisku dokumentují všechna opatření AQA.

Chlór/chlórdioxid kapesní fotometr
Chlór/chlórdioxid kapesní fotometr v přenosném kufříku za nízkou cenu.

pHotoFlex
Mobilní měření s přenosnými multifunkčnními přístroji pHotoFlex a pHotoFlex Turb (pH, fotometrie, zákal).

photoLab® S6
Rutinní přístroj se 6 vhodnými délkami pro všechna běžná stanovení s reakčními kyvetami, především pro odpadní a pitnou vodu, variantně v akumulátorové verzi.

photoLab® S12
Univerzální přístroj s 12 vlnovými délkami pro všechny nabízené sady testů v kruhových a pravoúhlých kyvetách pro rozšířené rozsahy měření. Kromě toho lze naprogramovat až 50 vlastních metod a provádět kinetická měření, variantně v akumulátorové verzi.

photoLab® Spektral
Vysoce výkonný a plynule nastavitelný mřížkový spektrální fotometr s Zeiss optikou pro všechny rutinní a speciální analýzy oblasti UV-VIS. Všechny dostupné sady testů v kruhových a pravohúhlých kyvetách, kinetické měření, snímání absorpčních spekter a také 100 vlastních metod s volbou vlnové délky od 330 - 850 nm.


Oblasti nasazení photoLab®
photoLab® S6photoLab® S12photoLab® Spektral
Oblast nasazení: rutinní měření v odpadních
a pitných vodách,
volitelně terénní nasazení
rutinní měření v odpadních
a pitných vodách,
rozsáhlé laboratorní rozbory,
volitelně terénní nasazení
rutinní měření v odpadních
a pitných vodách,
profipřístrj v UV/VIS oblasti
rozsáhlé laboratorní rozbory
Vlnové délky:6 vlnových délek:
340, 445, 525, 550, 605, 690 nm
12 vlnových délek:
340, 410, 445, 500, 525, 550,
565, 605, 620, 665, 690, 820 nm
330 - 850 nm plynule nastavitelné
Optický systém:filtr/referenční paprsekfiltr/referenční paprsekZeiss spektrometrický modul
Zvláštní funke:----kinetikakinetika, absorpční spektrum
Vlastní metody:ne50100
Kyvety:kruhové 16 mmkruhové 16 mm
a pravoúhlé kyvety 10, 20, 50 mm
kruhové 16 mm
a pravoúhlé kyvety 10, 20, 50 mm


Termoreaktory pro rozklady

CR 2200
7 pevných programů při 4 teplotách rozkladu pro 12 reakčních kyvet

CR 3200
7 pevných programů, 8 vlastních programů a volitelná teplota rozkladu do 170 °C a volitelná reakční doba do 180 min pro 24 reakčních kyvet

CR 4200
7 pevných programů, 8 vlastních programů a volitelná teplota rozkladu do 170 °C pro 2 současně probíhající programy s 2 x 12 reakčními kyvetami. Pro každý termoblog samostatně volitelný program rozkladu. Volitelná reakční doba do 180 min

Více k termoreaktorům zde.


Příslušenství

Reakční činidla
K dispozici všechny testy od Al pro hliník až po Zn pro zinek

Kombinované (CombiCheck) a standardní roztoky
Vše pro AQA/IQK.

Všeobecné pokyny k reakčním činidlům
Od doby trvanlivosti po likvidaci.

Bezčinidlové testy
Od zabarvení po zákal.