Vlastní kontrolní měření BSK, příslušenství

Měřicí hlavice OxiTop®

Vzhledem ke vzrůstajícím požadavkům na počet měření existují jednotlivé komponenty OxiTop® a OxiTop® C také jako samostatné položky pro nejrůznější sestavy a pro rozšiřování systému, např.:

OxiTop měřicí hlavice

Úplný seznam všech dostupných komponent včetně objednacích čísel naleznete v ceníku.


Míchací plata pro měření BSK

Míchací plata IS 6 a IS 12 jsou speciálně vyvinuta pro měření BSK systémem OxiTop®. S programově řízenými otáčkami se nemůže stát, aby magnetická míchací tyčinka zůstala viset, nebo se jen kývala.

Míchací plata

Počet otáček je zvolen tak, že probíhá optimální výměna plynů v měřicí láhvi. Míchací plata jsou bezúdržbová a bez opotřebitelných dílů, protože neobsahují žádné pohyblivé části.

Model IS6-Var byl vyvinut pro osazení velkými měrnými lahvemi a nabízí 6 měřicích míst. Vnější rozměry odpovídají platu IS 12

Technická data
IS 6IS 12IS 6-Var
Počet míchacích míst:6126
Počet otáček míchadla:programově řízené 180 ... 450 min-1
Okolní teplota:skladování: -25 °C ... +65 °C
provoz: +5 °C ... +40 °C
Objednací čísla208 140208 141208 145


Zkušební prostředky pro kontrolu OxiTop®-systémů (kontrola kvality)

Pro ověření měřicí funkce a zabezpečení těsnosti systému jsou k dispozici dva druhy zkušebních prostředků. Aktivovaná AQA funkce kontroléru může tyto zkoušky požadovat ve Vámi nastaveném časovém intervalu.

OxiTop® PM (obj. č. 209 333)
Kalibračními tabletami se simuluje kompletní stanovení BSK. Přitom se přezkouší měřicí funkce nejen kvantitativně (cca 308 mg/l), podle šarže), ale zároveň také těsnot systému po celou dobu inkubace vzorku.

OxiTop® PT (obj. č. 209 334)
S tímto kontrolním přípravkem se provádí "rychlá" kontrola těsnosti a podtlaková zkouška OxiTop® / OxiTop®-C hlavice. Pro OxiTop® je přiložena nutná tabulka tlaku vzduchu podle místa nasazení. U OxiTop®-C se aktuální tlak zohledňuje automaticky.Další příslušenství

Skladovací sběrnice
Pro zabezepčené odkládání OxiTop® a OxiTop®-C měřicích hlavic, celkem pro 6 měřicích hlavic.

Označovací kroužky
K označení a identifikace lahví s nasazeným vzorkem pro OxiTop® přístroje.

Skladovací sběrnice a označovací kroužky Přelivné odměrky

Příslušenství pro "Vlastní kontrolní měření BSK"
V rozsahu standardní dodávky jsou obsaženy přelivné odměrné baňky s objemem 164 ml a 432 ml. Vedle toho jsou k dispozici další objemy: 22,7 ml, 43,5 ml, 97 ml, 250 ml a 365 ml.

Úplný seznam všech dostupných komponent včetně objednacích čísel naleznete v ceníku.

Úplný seznam příslušenství, různé varianty dodávek a ceny s objednacími čísly naleznete v sekci ceník.

Objednávky, poptávky a další dotazy můžete poslat elektronicky: wtwkucerova@seznam.cz
poštou: Ludmila Kučerová, U Kojeneckého ústavu 11, 568 02 Svitavy
faxem: 461 310 782
telefonicky: 461 310 782, 603 575 829