TitroLine KF

Titrační stojan TM KF
Vytitrované vzorky lze z titrační nádobky jednoduše na stisk tlačítka odsát. Dalším stiskem tlačítka se do titrační nádobky nasaje čerstvé rozpouštědlo. Rovnoměrné promíchání vzorku s rozpouštědlem zabezpečuje magneticá míchačka. Titrační nádobka je velmi těsná a zabraňuje vnikání vzdušné vlhkosti (nepatrný drift!).

Přizpůsobivost podle všech typů vzorku
U vzorků s vysokým obsahem vody lze pro urychlení titrace v jediném kroku po startu přidat zadaný předtitrační objem. Extrakční dobou se zohledňuje požadavek na to, že vzorek se musí před titrací nejprve rozpustit. Jako koncové kriterium lze pro takové titrace volit driftstop nebo tradiční vypínací dobu. Variabilní vypínací proud a přikládané polarizační napětí na elektrody umožňují přizpůsobit se každému rozpouštědlu. Pro KF pec je vhodnější max. doba titrace než vypínací doba nebo driftstop. U vzorků, kde se voda uvolňuje obtížně, umožňuje min. doba titrace současnou extrakci vody během titrace.

TitroLine KF

Statistické zhodnocení kvality výsledku
K posouzení vyrovnané kvality analýz lze určit střední hodnotu, standardní odchylku a relativní standarní odchylku. Střední hodnota titru a slepé hodnoty se přitom automaticky zohledňuje do výsledku vzorku.


Dokumentace podle požadavků
Aby mohly být výsledky zdokumentovány, lze na sériové rozhraní RS 232-C připojit tiskárnu TZ 3460, která se dodáví jako volitené příslušenství. Při dokumentaci výsledků jsou na výběr krátké, standardní nebo GLP protokoly. GLP dokumentace pak obsahuje spotřebu titrantu, výsledek, statistiku, navážku/předvážku, datum, čas, ID vzorku, titr, slepou hodnotu, drift, dobu titrace, použitou metodu, titrační parametry, výpočtový vzorec s použitými hodnotami a doplňkové pole pro jméno uživatele.

Naše podpora uživatelských aplikacích
Naše aplikační laboratoř je připravena pomoci radou svým dlouholetým know-how z praxe. Mnoho zkušeností je popsáno také v aplikační příručce „KF-Titration in der Praxis“, která je přikládána k dodávce TitroLine KF. Další aplikace naleznete v naší bance aplikačních dat na Internetu.

Naše podpora při kvalifikaci přístroje
V ramci systému managmentu kvality nabývá na významu návaznost výsledků analýz. K dispozici jsou formuláře pro hodnocení IQ (instalační kvalifikace), OQ (operační kvalifikace) a PQ (prováděcí kvalifikace). S jejich pomocí se platně zdokumentuje uvedení do provozu, rutinní práce a přezkoušení TitroLine KF.

Karl-Fischer titrace – snadná realizace
S TitroLine KF nelze při stanovení vody podle Karl Fischera chybovat. Na velkém displeji se v dialogu zobrazuje každý pracovní krok, který se má provést. Předem parametrizované, a snadno vyvolatelné, metody ulehčují práci. K tomu se přidává mnohostrannost titrátoru TitroLine KF, která garantuje bezproblémové KF měřicí pracoviště pro téměř všechny oblasti průmyslu, jako např. pro farmaceutický, potravinářský a chemický průmysl, včetně zpracování minerálních olejů.

Jednoduše s připravenými metodami
TitroLine KF již obsahuje připravené metody: titrace vzorku, titr vody, titr kapalného standardu, titr tartadihydrátu, slepá hodnota pece, slepá hodnota rozpouštědla. Všechny metody jsou předprogramovány s obvyklými parametry, které lze změnit podle vlastní potřeby.

Pro výpočet výsledků automaticky správný vzorec
Pro přepočet výsledků se používají 2 různé vzorce. Po výběru metody se automaticky nabídne odpovídající vzorec pro zadání požadovaných parametrů. Jednotku obsahu vody lze volit mezi %, ppm, mg, mg/l, mg/kus. Titr je zadán vždy jako mg/l, slepá hodnota v ml.TECHNICKÁ DATA PRO TitroLine Easy a TitroLine KF

Objednávky
ModelObj. číslo
TitroLine KF (230 V)Kompletní titrátor, zahrnuje reagenční láhve, titrační stojan TM KF, titrační
nádobku, elektrodu a startovací příslušenství (6 stříkaček s jehlou, molekulární
síto a tři ampule se standardem vody), volitelným příslušenstvím je vodě odolná
miniklávesnice TZ 2825.
285212248


Objednávky - příslušenství
Pro TITRONIC® basic, TITRONIC® universal, TitroLine easy a TitroLine KFObj. číslo
TZ 2005 lahvový adaptér GL 45 285221055
TZ 2008 lahvový adaptér S 40 285221088
TZ 2004 lahvový set, hnědý 285221047
TZ 3460 RS-232 tiskárna včetně kabelu, (230 V) 285225608
TZ 2825 Mini PC klávesnice (jen TitroLine KF) 285212753
TZ 1052 KF sušicí pec, (230 V) 285214721
TZ 1050 příslušenství pro KF sušicí pec 285218107
TZ 2073 KF-Soft pro TitroLine KF 285221733
TZ 2074 TitroLine Chart pro TitroLine easy 1015738


Ceny naleznete v sekci Ceník - Ceník SCHOTT Instruments

Katalog - Procesní elektrody SCHOTT (v angl.) v PDF (1,6 Mb)
Kompletní katalog SCHOTT (v angl.) v PDF (3,5 Mb)

Žádosti o cenové nabídky, objednávky a další dotazy můžete poslat elektronicky: wtwkucerova@seznam.cz
poštou: Ludmila Kučerová, U Kojeneckého ústavu 11, 568 02 Svitavy
faxem: 461 310 782
telefonicky: 461 310 782, 603 575 829

zpět na Hlavní stránku
zpět na TITRACE - SCHOTT