TitroLine alpha plus

Správná volba nejen pro jednoduché, ale také pro komplexní titrace
TitroLine alpha plus je kompaktní, flexibilní, velmi robustní a univerzálně použitelný. Jeho schopnosti dosahují od jednoduchých titrací na konečný bod (EP), jako je např. stanovení obsahu kyselin ve víně až po komplexní a obtížné, nevodné titrace, jako jsou stanovení kyselosti a zásaditosti v olejích (TAN/TBN). Samozřejmě je automatický titrátor TitroLine alpha plus také ideálním nástrojem pro pH statické aplikace, jako je stanovení enzymatické aktivity, nebo pro Dead- Stop titrace, jako např. stanovení vody podle Karl Fischera (KF).

Výměnné dávkovací nástavce
Flexibilita s připravenými, snadno vyměnitelnými dávkovacími nástavci s objemy 1, 5, 10, 20 a 50 ml, naplněnými titračními roztoky pro další aplikace.

TitroLine alpha plus


Vždy se vyplatí důkladně posoudit schopnosti TitroLine alpha plus, zejména pokud k uvažovaným aplikacím patří následující úlohy:
  Analytika životního prostředí  Potraviny, nápoje  Farmacie
 • chloridy v pitné a odpadní vodě
 • vápníková a hořčíková tvrdost
 • pH hodnota
 • kyselinová a zásaditá kapacita
  („p“ a „m“ hodnoty)
 • oxidovatelnost
 • CHSK
 • obsah soli (NaCl) v sojóvé omáčce, sýrech, kečupech, koření a dalších potravinách
 • peroxidové číslo, zmýdelnění, jódové
  číslo a kyselost v tucích a olejích
 • formolové číslo v ovocných šťávách
 • vápník v mléčných produktech
 • vitamín C
 • stupeň kysání chleba
 • alfakyseliny ve chmelu
 • stanovení obsahu farmaceutických
  produktů titrací kyselinou chloristou
  v ledové kyselině octové
 • chloridy
 • stanovení vody podle Karl Fischera (KF)
  Galvanika  Petrochemie  Papírenství
 • stanovení mědi, zinku, niklu a hliníku
  s Cu selektivní elektrodou
 • kyselina boritá a chloridy
  v niklovacích láznich
 • alkálie v odmašťovacích lázních
 • kyselinové a zásadité číslo (TAN a TBN)
 • brómové číslo (index)
 • stanovení vody podle Karl Fischera (KF)
 • „Bílá, zelená a černá" • průběh titrace lze sledovat v reálném čase na displeji titrátoru
 • databáze pro 100 metod, volná paměť pro 50 vlastních postupů
 • přídavky reagentu v časových odstupech nebo podle driftu signálu, lineární titrační kroky nebo dynamické přizpůsobení podle křivky
 • titrační křivky až pro 5 navazujících inflexních bodů, popř. pro 3 koncové body titrace

TitroLine alpha plus - monitorStanovení vody s TitroLine alpha plus KF už od 10 ppm

TitroLine alpha plus KF TitroLine alpha plus KF

S odpovídajícím příslušenstvím se TitroLine alpha plus stává precizním KF titrátorem
S KF titračním stojanem TM KF, ve kterém lze na stisk tlačítka do titrační nádobky TZ 1770, osazené dvojplatinovou mikroelektrodou KF 1100, automaticky nasát rozpouštědlo nebo odsát vytitrované vzorky, se TitroLine alpha plus stává vyjímečně výkonným volumetrickým titrátorem pro stanovení vody podle Karl Fischera (KF).

KF sušicí pec rozšiřuje oblasti použití
Pomocí sušicí pece TZ 1052 můžeme také analyzovat vzorky, které nelze titrovat přímo, např. vzorky plastů nebo olejů s přídavky aditiv.
Automatické sériové titrace s TW alpha plus
Automatické sériové titrace s TW alpha plus

Ovládání titrátorem nebo z PC
Přepínání vzorků je řízeno z titrátoru TitroLine alpha plus nebo z PC pomocí softwaru TitriSoft.

Flexibilita s odnímatelným vzorkovacím platem
K dispozici jsou 4 vzorkovací plata až pro 24 vzorků s příslušnými titračními hlavicemi a velikostmi titračních nádobek.

Míchání „shora“ nebo „zdola“
V TW alpha plus je standardně magnetická míchačka pro míchání „zdola”. Volitelně lze nasadit míchání „shora” tyčovým míchadlem.

Oplach elektrod a titračních špiček
Řízeno softwarově v oplachových pozicích (max. 3) nebo také důkladné oplachy s pumpou MP 25.Technická data TitroLine alpha plus a TITRONIC® 110 plus
Objednávkové informace pro TitroLine alpha plus a TITRONIC® 110 plus
Objednávkové informace TitroLine TW alpha plus
Software TitriSoft 2.6 a 2.6 PCeny naleznete v sekci Ceník - Ceník SCHOTT Instruments

Katalog - Procesní elektrody SCHOTT (v angl.) v PDF (1,6 Mb)
Kompletní katalog SCHOTT (v angl.) v PDF (3,5 Mb)

Žádosti o cenové nabídky, objednávky a další dotazy můžete poslat elektronicky: wtwkucerova@seznam.cz
poštou: Ludmila Kučerová, U Kojeneckého ústavu 11, 568 02 Svitavy
faxem: 461 310 782
telefonicky: 461 310 782, 603 575 829

zpět na Hlavní stránku
zpět na TITRACE - SCHOTT