photoLab® S12

Přístroj pro globální nasazení v laboratoři
Zeiss optika, absorpční spektrum, kinetika

Fotometr photoLab® Spektral je plynule nastavitelný v rozsahu od 330 nm doo 850 nm. Jádrem tothoto mřížkového spektrálního fotometru je vysoce kavlitní optický modul od firmy Zeiss. Vyniká technologií, která nepodléhá opotřebení. Fotometr provádí během provozu pravidelně AutoCheck a garantuje tak správné výsledky měření, které lze prověřovat a zdokumentovat AQA funkcemi

photoLab Spektral

Měření s komfortem
Fotometr photoLab® Spektral disponuje obslužným komfortem všech WTW fotometrů řady photoLab®. Funkce AutoSelect je určena pro automatické rozeznání testu podle kódovaných kyvet a volbu všech požadovaných nastavení pro vlnovou délku a kalibraci. Po vložení kyvety se ihned zobrazí naměřená hodnota ve vyžádané formě parametru na velkém přehledném grafickém displeji. Až 1000 uložených naměřených dat lze přenést do PC nebo vytisknout na sériové tiskárně (více - Software a tiskárny).

Ve fotometru photoLab® Spektral je vždy uložena kompletní paleta testů, které jsou k dispozici. Uložená data metod je možno kdykoli zaktualizovat přes internet z domovské stránky WTW (www.WTW.com).

Vlatsní metody
Pomocí numerické klávesnice lze zadat data pro 100 vlastních metod. K tomu photoLab® Spektral disponuje zjednodušenými funkcemi pro stanovení a uložení kalibračních dat. Z PC se provádí zadání vlastní metody pohodlněji pomocí komfortní zadávací masky. Vlastní test je možno po uložení do fotometru vyvolat přes trojmístné číslo metody a provést stejně jednoduše jako hotové rychlé testy.

Zvláštní funkce
Vedle rutinních prací s celou paletou nabízených sad testů poskytuje photoLab® Spektral vlastní funkce spektrálního fotometru. Absoropční spektrum je možno pomocí grafické funkce přehledně zobrazit a v požadovaném rozsahu vyhodnotit. Také stanovení reakčních kinetik je snadno proveditelné pomocí speciální funkce (pouze měření kinetiky po dlouhé časové období vyžaduje předchozí odpovídající dlouhou dobu zapnutí a zahřátí přístroje).

Při určitých testech se zaznamenává simultánně korekce na zákal a ta je zobrazena v dokumentaci.

 • Technická data • Objednávky
  ModelObj. číslo
  photoLab® Spektral230 V/ 115 v síťové trafo se 4 síťovými adaptéry250 028
  jiné napájení / specifické pro zemi dodání dle poptávky

  Bližší informace o obsahu dodávaných souprav naleznete v ceníku.

  Příslušenství
  Reakční činidla
  Kombinované (CombiCheck) a standardní roztoky
  Všeobecné pokyny k reakčním činidlům
  Bezčinidlové testy

  Objednávky, poptávky a další dotazy můžete poslat elektronicky: wtwkucerova@seznam.cz
  poštou: Ludmila Kučerová, U Kojeneckého ústavu 11, 568 02 Svitavy
  faxem: 461 310 782
  telefonicky: 461 310 782, 603 575 829