photoLab® S6

Fotometr pro všechna jednoduchá a rychlá rutinní měření v analytice odpadních a pitných vod.

S tímto fotometrem lze měřit s komfortními rychlotesty. Odkolopit víko fotometru, vložit kódovanou kyvetu se zpracovaným vzorkem a odečíst výsledek. Funkce AutoSelect zvolí sama všechna nutná data pro měření. Víko je zároveň protiprachovou ochranou a vypínačem přístroje s kontrolní funkcí. Odklopením víka se samočinně přezkouší optický systém. Pro práci v terénu je ve víku přihrádka pro zkrácenou obrázkovou formu předpisů k analýze.

photoLab S6

Se 4 funkčními tlačítky mohou být prováděna opakovaná měření stejného parametru, volitelně měření extinkce nebo transmitance, uživatelkské změny proti základnímu nastavení anebo měření s nekódovanými kruhovými kyvetami. Velký a přehledný grafický displej zobrazuje naměřenou hodnotu a pokyny pro obsluhu.

Pro zajištění kvality (AQA/IQK) existuje nyní již možnost nastavit měřicí intervaly individuálně pro jednotlivé parametry. K tomu je dále také možné ukládat vlastní slepé hodnoty. Přes 500 naměřených dat včetně informací AQA lze uložit do paměti a pak zdokumentovat na sériové tiskárně nebo v PC (více - Software a tiskárny).

 • Technická data • Objednávky
  ModelObj. číslo
  photoLab® S6síťová verze, 230 V eurozástrčka250 013
  photoLab® S6-Aakumulátorová verze, 230 V eurozástrčka250 022
  jiné napájení / specifické pro zemi dodání dle poptávky

  Bližší informace o obsahu dodávaných souprav naleznete v ceníku.

  Příslušenství
  Reakční činidla
  Kombinované (CombiCheck) a standardní roztoky
  Všeobecné pokyny k reakčním činidlům
  Bezčinidlové testy

  Objednávky, poptávky a další dotazy můžete poslat elektronicky: wtwkucerova@seznam.cz
  poštou: Ludmila Kučerová, U Kojeneckého ústavu 11, 568 02 Svitavy
  faxem: 461 310 782
  telefonicky: 461 310 782, 603 575 829