Spotřeba substrátu/Respirace

s OxiTop® Control OC 110

Z hlediska technických úkolů ochrany životního prostředí, jako jsou čištění odpadních vod, sanace půdy a nakládání s odpady, nabývá na významu výzkum a kontrola biologických čistících procesů.

Vedle obvyklých fyzikálně-chemických metod měření se přitom dostávají často do popředí biologické testy. Aby se stanovila biologická rozložitelnost živinových, znečišťujících, škodlivých nebo odpadních látek pomocí mikrobiální aktivity, provádějí se často tzv. respirační měření (=měření spotřeby substrátu). Při nich se za definovaných podmínek stanovuje dýchání (respirace) organismů, měřeno jako příjem kyslíku nebo jako výdej kysličníku uhličitého.

Měření probíhají v uzavřeném systému s OxiTop®-C a Oxi® Control OC 110. Podle oblasti aplikace se nasazují odpovídající optimalizované měřicí nádobky, které jsou vybaveny příslušnými adaptéry se závitem pro našroubování měřicích hlavic. Některé části měřicího systému, láhve a adaptéry, jsou sterilizovatelné v autoklávu. Dodávány jsou různé kompletované soupravy, včetně potřebného příslušenství.

Pro inkubaci ve větších měřicích nádobách nabízí WTW termostatovanou skříň TS 1006Cz-Var a speciální, pro velké objemy nádob určené, míchací plato IS 6-VAR.

Dodávané systémy
Mikrobiologické aplikaceOECD/aerobní aplikace
OxiTop® Control AN 6 / AN 12
OxiTop® Control A6 / A12
OxiTop® Control A6 / A12
OxiTop® Control S6 / S12
Půdní respiraceStanovení množství bioplynu
OxiTop® Control B6M / B6OxiTop® Control AN 6 / AN 12

Oblasti aplikací a postupyMěření
Půdní respirace: půdní analytika / biologická
rozložitelnost starých zátěží,
laboratorní postup podle DIN 19 737
aerobní absorbcí CO2,
popř. s kvantitativním
stanovením CO2
Biologická rozložitelnost: stanovení podle OECD 301 F /
DIN EN 29 408 / ISO 9408
aerobní s absorbcí CO2
Stanovení množství bioplynu: stanovení anaerobních
procesů rozkladu
anaerobní stanovení CO2 + metanu
Mikrobiologie: výzkumy růstu a inhibice růstu:
stanovení respirační rychlosti
aerobní, s možností varovného hlášení tlakového limitu