Reakční činidla

Pro rutinní zkoušky při nejrůznějších aplikacích je k dispozici velké množství testovacích sad. Každý fotometr a sady testů tvoří jeden, v závislosti na optice a používaných vlnových délkách, vzájemně sladěný společný systém, který poskytuje nejrůznější výhody. Při nasazení mobilních fotometrů by měly být sady testů především nekomplikované: Energeticky úsporná LED optika dovoluje pro takové aplikace nasazení jednoduché a cenově příznivé sady testů, např. práškové testy. Naproti tomu v laboratoři náročná měřicí technika s čárovými kódy a nejvyšší optickou citlivostí se zase odráží v potřebě dostupných, vysoce precizních sad testů. Čárové kódy a certifikace šarží podporují zajištění kvality výsledků.

Paleta reakčních činidel se stále rozšiřuje - nejen vývojem nových testů, nýbrž také rozšiřováním jejich použitelnosti v rozdílných typech přístrojů. Vzhledem k odlišné optice jednotlivých přístrojů nejsou ve všech typech fotometrů stejné rozsahy měření. Fotometry s LED optikou mají většinou pro stejný test menší rozsah měření.

Měřit správně
Kdo si podrobně prohlédne certifikát šarže testu, ihned vystihne, na čem záleží. Volba správného rozsahu měření! Stanovení koncentrace je precizní vždy pouze v lineární oblasti absorpční (= extinkční) křivky. Pouze v mezích rozsahu měření lze očekávat odchylky uvnitř předem dané tolerance. Vyplatí se proto provést popřípadě stanovení ještě jednou s "vhodnější" sadou testu nebo s jinou kyvetou.

Přehled dodávaných reakčních činidel s objednacími čísly

Ceny a objednací čísla dodávaných reakčních činidel naleznete také v ceníku.

Přehled testů
TypKyvetový test Činidlový test Práškový test
Certifikát šarže s certifikátem nejvyšší přesnost
bez certifikátu velmi dobrá přesnost
s certifikátem nejvyšší přesnost
bez certifikátu velmi dobrá přesnost
bez certifikátu,
přesný
Rozeznání testu čárový kód a/nebo volba metody čárový kód a/nebo volba metody volba metody
volitelně čárový kód
Přednosti: reakční kyvety s čárovým kódem nebo
volba metody, kyveta 16 mm: přidat
vzorek, zasunout, změřit a odečíst
s minimálními pracovními nároky
AQA podpora zajištění kvality výsledků
velký rozsah měření, měření nejnižších
koncentrací v pravoúhlých kyvetách
až do 50 mm
AQA podpora zajištění kvality výsledků
nejmenší objem,
jednoduchý postup testu
minimum pomůcek
Oblasti použití: laboratoře, občasné analýzy nebo při
velmi velkém počtu vzorků
laboratoře, nejnižší koncentrace,
rutinní, cenově příznivé analýzy
při velkém počtu vzorků
mobilní měření,
ověřovací a monitorovací měření

Objednávky, poptávky a další dotazy můžete poslat elektronicky: wtwkucerova@seznam.cz
poštou: Ludmila Kučerová, U Kojeneckého ústavu 11, 568 02 Svitavy
faxem: 461 310 782
telefonicky: 461 310 782, 603 575 829