Příslušenství - Vodivostní měřící cely

WTW náleží více než pět desetiletí k předním světovým výrobcům precizních vodivostních měřících přístrojů a vodivostních měřících cel TetraCon® – 4-elektrodový systém je perfektním výsledkem důsledného, na praxi orientovaného dlouhodobého vývoje a platí jako nové měřítko pro vodivostní měření. V porovnání s běžnými měřícími celami s 2-elektrodovým systémem Vám TetraCon® vodivostní měřicí cely nabízejí značný počet uživatelsko-technických předností:

 • nejvyšší přesnost a linearita, dosažená optimalizací geometrie cely
 • extrémně velký měřicí rozsah s pouze jednou měřicí celou
 • dlouhodobě stabilní konstanta cely s jakostními, proti otěru odolnými grafitovými elektrodami
 • standardně s vestavěným teplotním čidlem
 • nejmenší možná hloubka ponoru
 • ideální výměna vzorku – žádný mrtvý objem
 • bez měřicí chyby i při silném znečištění elektrod – přechodové odpory na plochách elektrod jsou automaticky      kompenzovány
 • bez měřicí chyby vlivem kabelu
 • bez měřicí chyby vlivem primárního nebo sekundárního polarizačního efektu
 • bez měřicí chyby vlivem změny okrajového elektrického pole při kontaktu se dnem nebo stěnou
 • bez nebezpečí zlomení, zajištěného robustní epoxy-licí technikou


 • Nová vodivostní cela KLE 325 vizuálně vypadá jako TetraCon 325.

  Rozdíl oproti TetraCon 325: 2elektrodový systém, teplotní rozsah nižší, jiná konstanta cely, jiný měřící rozsah vodivosti, nižší cena.

  Měřicí rozsah je důležitý pro použití v různých aplikacích. Je použitelná pro měření vodivosti v řekách, jezerech, rybnících, v chovu ryb, odpadních vodách, podzemních vodách. Lidově řečeno, tam, kde není potřeba až tak moc přesné měřen. Splňuje požadavky 97/23 EC.


  Oblast použití vodivostních měřících cel, Tabulka měřících cel - podle možnosti připojení k WTW přístrojům


  Vodivostní měřící cely
  Vodivostní měřící cely
  Standardní vodivostní měřící cela
  TetraCon® 325 / TetraCon® V
  Standardní cela
  TetraCon® 325/S
  Objednací číslo
  Materiál elektrod
  Průtočná nádobka
  Materiál těla
  Délka těla
  Konstanta cely
  Průměr
  Délka kabelu
  Měřící rozsah
  Teplotní rozsah
  Plnící objem
  Hloubka ponoru
  301 960 / 301 990
  grafit
  ---
  epoxy
  120 mm
  K = 0,475 cm -1
  15,3 mm
  1,5 m (max 20 m)
  1 uS/cm ... 2 uS/cm*
  O...100 °C
  ---
  36/120 mm / 40 mm
  301 602
  grafit
  ---
  epoxy
  120 mm
  K = 0,491 cm -1
  15,3 mm
  1,5 m
  1 uS/cm ... 2 uS/cm*
  O...100 °C
  ---
  40/120 mm

  Nová KLE 325 standardní vodivostní cela
  Objednací číslo
  Princip měření
  Konstanta cely
  Teplotní čidlo
  Materiál elektrody
  Materiál těla elektrody
  Materiál spojovací hlavy
  Materiál spojovacího šroubu
  Délka těla
  301995
  2-elektrodový systém
  0,84 cm-1 ± 1,5 %
  intengrované NTC 30 (30 kOHM v 25 °C/77 °F)
  GRAFIT
  EPOXY
  POM
  PA
  120 mm
  Průměr
  Délka kabelu
  Měřící rozsah
  Teplotní rozsah
  odolnost proti tlaku
  Hloubka ponoru min.
  Hloubka ponoru max.
  Pracovní poloha
  Časová odezva tepl. čidla
  Přesnost teplotního čidla
  15,3 mm
  1,5 m, krytí IP 67
  10 µS/cm ... 20 mS/cm
  0 ... 80 °C (32 ... 176 °F)
  2 x 105 Pa (2 bar), krytí IP 68
  36 mm
  celá sonda včetně kabelu
  jakákoliv
  t99 < 20 s
  ± 0,2 K

  Vodivostní cela
  pro nejčistší vody
  LR 325/01 / LR 01 V
  Vodivostní cela
  pro stopové znečištění
  LR 325/001
  Vodivostní průtočná cela
  TetraCon® DU/T
  Objednací číslo
  Materiál elektrod
  Průtočná nádobka
  Materiál těla
  Délka těla
  Konstanta cely
  Průměr
  Délka kabelu
  Měřící rozsah
  Teplotní rozsah
  Plnící objem
  Hloubka ponoru
  301 961 / 301 992
  ocel V4A
  ---
  ocel V4A
  120 mm
  K = 0,1 cm -1
  12 mm
  1,5 m
  0,001 uS/cm ... 300 uS/cm
  O...100 °C
  17 ml (bez měřící cely)
  30/120 mm / 40 mm
  301 962
  ocel V4A
  ocel V4A
  ocel V4A
  120 mm
  K = 0,01 cm -1
  20 mm
  1,5 m (max 20 m)
  0,0001 uS/cm ... 30 uS/cm*
  O...100 °C
  cca 10 ml (bez měřící cely
  40/120 mm
  301 252**
  grafit
  ---
  epoxy
  155 mm
  K = 0,778 cm -1
  ---
  1 m (pouze KKDU 325)
  1 uS/cm ... 2 uS/cm*
  O...60 °C
  7 ml
  ---

  * využitelný rozsah měření závisí také na přístroji
  ** k připojení je nutný kabelový adaptér KKDU 325(obj. č. 301 963) se standardní délkou kabelu 1 m

  Ceny a další speciální měřící cely popř. jiné kabelové délky viz ceník.

  Objednávky, poptávky a další dotazy můžete poslat elektronicky: wtwkucerova@seznam.cz
  poštou: Ludmila Kučerová, U Kojeneckého ústavu 11, 568 02 Svitavy
  faxem: 461 310 782
  telefonicky: 461 310 782, 603 575 829