Laboratorní multifunkční Přenosné multifunkční Kapesní multifunkční

Přenosné multifunkční přístroje


ProfiLine Multi 197iProfiLine 197i

multitalent pro hloubková měření

Nový WTW ProfiLine Multi 197i je jak vodotěsný proti stříkající vodě (IP 66), tak také ponořitelný (IP 67). Přesvědčuje GLP konformní pamětí s hodinami reálného času (500 datových vět) a výstupem na zapisovač přes rozhraní RS 232. Dovoluje současné připojení senzoru pH/redox, kyslíkové sondy a vodivostní cely. Parametr, který má být změřen se nastaví na displeji funkčním tlačítkem "M" a pak se odečte nebo uloží do paměti. Standardně s držadlovou opěrkou a zavěsným řemínkem.

Multi 197i obsahuje integrovaný zesilovač a hodí se proto v kombinaci s WTW hloubkovými armaturami pro hloubková měření až do 100 m v jednoparametrovém provozu.

Současné připojení všech 3 hloubkových armatur je možné s použitím adaptéru ADA/TA 197 pH.

Měření pH, rozpuštěného kdyslíku a konduktivity v hloubkových profilech:

Hloubkové armatury TA 197 s integrovaným teplotním čidlem, kabelem až 100 m, s vodotěsným konektorem (IP 67), VA 1.457 1 ocelovým armováním a odnímatelným ochranným košem, do tlaku max. 10 bar, přizpůsobené pro malé otvory vrtů (průměr 2")

Hloubková armatura TA 197 Oxi a bateriové míchadlo BR 325
TA 197 Oxi
BR 325
4elektrodová hloubková cela TA 197 LF
TA 197 LF

Oblast použití měřících cel, sond a armatur

Technická data
Měření pHMěření kyslíkuVodivostní měření
Měřící rozsahy/rozlišení pH: -2,00...+19,99
mV: -1999...+1999
O2 koncetrace: 0,00...19,99 mg/l
                         0,0...90,0 mg/l*
O2 nasycení: 0,0...199,9%
                      0...600%*
O2 parc. tlak: 0,0...199,9 mbar
                       0...1250 mbar
*=závisí na druhu kyslíkové sondy
a měř. médiu
1 µS/cm ... 500 mS/cm
ve 4 měřících rozsazích
salinita: 0,0...70,0
Přesnost (±1 digit) pH: ±0,01 pH jednotek
mV: ±1 mV
±0,5% z měřené hodnoty ±1% z měřené hodnoty
Teplotní kompenzace automaticky -5...+105,0 °C
ručně -20...+130 °C
automaticky pomocí IMT-kompenzace
pro 0...+40 °C
nelineární funkce pro nejčistší
a přírodní vody podle DIN 38 404,
popř. EN 27 888
Referenční teplota--------volitelně 20 °C nebo 25 °C
Kalibrace:1-2bodová kalibrace
s technickými pufry
kalibrační automatikakalibrační automatika


Objednávky
Přenosný víceparametrový přístrojObj. číslo
ProfiLine Multi 197irobustní, vodotěsný a ponoření odolný víceparametrový přístroj3F30-110
TA 197 pH-100pH-hloubková armatura (IP 67) s teplotním čidlem, délka kabelu 100 m,
vodotěsný koneko, bez pH/ORP elektrodyr
108 268
TA 197 Oxi-100Kyslíková galvanická hloubková sonda, kabel 100 m201 538
BR 325Bateriové míchadlo pro hloubková měření pro TA 197 0xi a pro
CellOx® (ve spojení s armaturou A 325/K nebo A 325/S)
203 826
ADA/TA 197 pHSpeciální adaptér pro TA 197 pH - při měřeních pH/ORP s Multi 197i
současně s připojenými kyslík. a vodivostními sondami
108 270
TA 197 LF-1004-elektrodová hloubková vodivostní měřicí cela s vestavěným teplotním čidlem, kabel 100 m301 983
Další hloubkové armatury do 100 m viz cenik.

Ceny a hloubkové armatury podle délky kabelu viz ceník.

pH elektrody, kyslíkové sondy vodivostní měřící cely - více informací viz Příslušenství a ceník.

Objednávky, poptávky a další dotazy můžete poslat elektronicky: wtwkucerova@seznam.cz
poštou: Ludmila Kučerová, U Kojeneckého ústavu 11, 568 02 Svitavy
faxem: 461 310 782
telefonicky: 461 310 782, 603 575 829