Laboratorní měřiče zákalu

Laboratorní měřiče zákalu Přenosné měřiče zákalu Oblasti použití přístrojů

Turb 550 / Turb 550 IR
Profesionální měřič zákalu do 1000 NTU, průtočné měření, automatické přepínání měřicích rozsahů AutoRange, automatická 1-3bodová kalibrace.

Turb 550

Laboratorní měřiče zákalu pro nefelometrické měření s automatickou 3bodovou kalibrací, výstupem RS 232, hodinami reálného času a se sledováním kalibračních intervalů. Automatická volba měřicího rozsahu v rozmezí 0,1…1000 NTU. Při porovnávacím měření se mohou na 2 řádkovém displeji současně zobrazovat aktuální a předešlá hodnota.

Rozsah dodávky zahrnuje vedle přístroje s vestavěným zkráceným návodem k obsluze 2 prázdné kyvety a 3 standardy (0,02 - 10,0 - 1000 NTU, AMCO-standardy s aprobací také pro pitné vody podle EN ISO 7027, popř. jako primární standardy podle US EPA).

Pro průtočná měření je k dispozici beztlakový kyvetový nástavec.


Turb 555 / Turb 555 IR
Profesionální přístroj pro velké rozsahy měření do 10000 NTU a univerzální laboratorní aplikace.

Turb 555 IR

Vysoce přesné laboratorní měřiče zákalu s rozšířeným rozsahem měření
od 0,0001…10000 NTU pro všechny aplikace měření zákalu: od měření
nejčistších a pitných vod přes zajišťování kvality při výrobě nápojů
až po kontrolu odpadních vod.

Měřicí systém se 4 detektory dovoluje nejenom nefelometrická (90° rozptyl světla)
a transmisní měření, nýbrž také poměrová měření (Ratio-metode), která redukují rušivé efekty rozptýleného světla a zabarvení vzorku.

Obsáhlé AQA funkce, např. sledování kalibračních intervalů nebo číselnéPrůtočná nádobka heslo
pro přístup do kalibrace a nastavení pomáhají při zabezpečení kvality získávaných hodnot měření a udávají se také v dokumentaci naměřených výsledků.

Ready to go - rozsah dodávky zahrnuje všechno příslušenství potřebné pro měření.

Vedle beztlakového průtočného měření lze teké provádět kontinuální měření při průtoku pod tlakem až 4 bary (s průtočnou nádobkou Flow-Turb)

Automatická 1-5 bodová kalibrace, průtočné měření, funkce AutoRange

Ukazatel měření pro


 • Technická data Turb 550/550 IR a Turb 555/555 IR


 • Objednávky
  ModelObj. číslo
  Turb 550laboratorní měřič zákalu podle US-EPA s univerzálním napáječem 90 ... 250 V
  3 kalibrační standardy 0,02 - 10,0 - 1000 NTU, 2 prázdné kyvety
  600 100
  Turb 550 IRlaboratorní zákaloměr podle DIN EN 27 027 / ISO 7027 (EN ISO 9027) s univerzálním
  napáječem 90 ... 250 V, 3 kalibrační standardy 0,02 - 10,0 - 1000 NTU, 2 prázdné kyvety
  600 110
  Turb 555laboratorní měřič zákalu nejvyšší úrovně podle US-EPA s univerzálním napáječem 90 ... 250 V,
  4 kalibrační standardy 0,02 - 10,0 - 1000 - 1750 NTU, 3 prázdné kyvety
  600 200
  Turb 555 IRlaboratorní měřič zákalu nejvyšší úrovně podle DIN/ISO (EN ISO 9027) s univerzálním
  napáječem 90 ... 250 V, 4 kalibrační standardy 0,02 - 10,0 - 1000 - 1750 NTU, 3 prázdné kyvety
  600 210

  Ceny s objednacími čísly, průtočné nádobky, kalibrační standardy a příslušenství naleznete v ceníku.

  Objednávky, poptávky a další dotazy můžete poslat elektronicky: wtwkucerova@seznam.cz
  poštou: Ludmila Kučerová, U Kojeneckého ústavu 11, 568 02 Svitavy
  faxem: 461 310 782
  telefonicky: 461 310 782, 603 575 829