Laboratorní multifunkční Přenosné multifunkční Kapesní multifunkční

Laboratorní multifunkční přístroje

od roku 2012 nahrazuje inoLab® Multi 9310/9420/9430 modely inoLab® Multi 720, inoLab® Multi 740 a inoLab® Multi pH/ION/Cond 750

V moderních laboratořích je na měření kladeno mnoho požadavků, protor pro přístroje však bývá omezen. InoLab® laboratorní víceparametrové měřící přístroje redukují nejen potřebu místa, zaujmou také svým vynikajícím poměrem cena/výkon


inoLab® 720
inoLab® pH/Cond 720 a inoLab® Multi 720

Rutinní měřící přístroj inoLab® pH/Cond 720 je cenově příznivý základní přístroj pro měření pH a konduktivity, inoLab® Multi 720 umožňuje měření parametrů pH a redox potenciálu, obsahu kyslíku, konduktivity, sanility a také teploty. Se svým multifunkčním ukazatelem umožňují oba modely všechna standardní měření, u kterých se nepožaduje dokumentace podle GLP.

Multi 720
 • omyvatelná fóliová klávesnice
 • nejvyšší komfort obsluhy
 • stolní nebo nástěnná varianta přístroje
 • nezávislost na síti
 • národní specifické jednotky
 • uživatelsky orientovaný displej • inoLab® 740
  inoLab® pH/Cond 740 a inoLab® Multi 740

  inoLab® pH/Cond 740 a inoLab® Multi 740 umožňují jako přístroje dosažitelnou technikou rozlišení 0,001 pH jednotek. Navíc disponují všemi základními funkcemi pro iontově selektivní měření. Měření kyslíku provádí inoLab® Multi 740 v %, mg/l nebo mbar. S inolab® pH/Cond 740 a inoLab® Multi 740 se může vedle konduktivity a specifického odporu měřit sanilita a TDS (odparek).

  Volitelné vybavení se zabudovanou tiskárnou, stejně jako grafický displej s obslužným menu, zvyšují komfort měření a umožňují dokumentaci se zabezpečenou kvalitou dat.

  Multifunkční box
 • 5bodová kalibrace pomocí lineární regrese
 • volně volitelné sady pufrů
 • možnosti grafických vyhodnocení
 • integrovaný digitální zapisovač
 • přípoj čtečky čárového kódu nebo PC klávesnice
 • volitelné nastavení řeči
 • zadání mezních hodnot s akustickým alarmem
 • rozšířené GLP funkce (heslem chráněné úrovně obsluhy)
 • Bezplatný software na internetu pro MultiLab® pilot nebo terminál • inoLab® pH/ION/Cond 750
  Měřící tchnika špičkové třídy od WTW

  Přístroj inoLab® pH/ION/Cond 750 je víceparametrový měřící přístroj špičkové třídy. Dva galvanicky oddělené pH vstupy umožňují nezávislá měření pH, redox, potenciálu nebo koncentrace iontu. K přesnému měření přes celý průběh kalibrační křivky ISE elektrody se může kalibrace provést až se sedmi standardy. Do paměti lze uložit až 5 individuálních kalibračních postupů. Výpočty z kalibrační křivky samozřejmě zohledňují nelineární úseky. Ke stanovení koncentrace iontů jsou vedle potenciometrie k dispozici následující postupy:

  inoLab pH/ION/Cond 750
 • přídavek / substrakce standardu
 • přídavek / substrakce vzorku
 • dvojitý přídavek standardu
 • korekce slepé hodnoty
 • přídavek standardu s korekcí slepé hodnoty
 • porovnávací měření

 • Další silnou stránkou tohoto přístroje jsou možnosti vodivostních měření. Exaktně stanovit lze nejen konduktivitu, specifický odpor a TDS, nýbrž také specifické teplotní koeficienty podle vzorku. Navíc jsou v přístroji uloženy koncentrační křivky standardních chemikálií, jako např. NaCl. Obsáhlé doplňkové funkce, jako je správa naměřených dat, spojení s PC přes MultiLab® pilot, GLP poplatná dokumentace kalibračních a naměřených dat a obousměrné rozhraní RS 232, dovolují plynulé začlenění do moderního laboratorního provozu.

  Technická data pro laboratorní multifunkční přístroje
  Oblast použití měřících cel, sond a armatur

  Objednávky
  inoLab® víceparametrové SETyObj. číslo
  ino Lab® Multi 720 jednoduchý spolehlivý víceparametrový měřící přístroj pro rutinní nasazení,
  včetně SenTix® 41, CellOx® 325, TetraCon® 325 a příslušenství
  1F10-111211
  ino Lab® Multi 740 flexibilní a vysoce výkonné inteligentní měřící pracoviště pro pH, kyslík a vodivostní měření,
  sestává z multifunkčního boxu a univerzálního terminálu, včetně PC software/interfejsového
  kabelu,SenTix® 81, CellOx® 325, TetraCon® 325 a příslušenství
  1F30-111411
  ino Lab® pH/ION/Cond 750 flexibilní a vysoce výkonné inteligentní měřící pracoviště pro pH iontově selektivní
  a vodivostní měření, sestává, z víceparametrového přístroje včetně
  PC software/interfejsového kabelu,SenTix® 81, TetraCon® 325 a příslušenství
  1K30-111401
  Pasivní multifunkční box - není v setu inoLab® Multi 720109 810

  Ceny a další víceparametrové SETy viz ceník.

  pH elektrody, kyslíkové sondy vodivostní měřící cely - více informací viz Příslušenství

  Objednávky, poptávky a další dotazy můžete poslat elektronicky: wtwkucerova@seznam.cz
  poštou: Ludmila Kučerová, U Kojeneckého ústavu 11, 568 02 Svitavy
  faxem: 461 310 782
  telefonicky: 461 310 782, 603 575 829