Technická data
ModelpHotoFlexpHotoFlex Turb
Zdroj světla LED LED
Vlnové délky nm 436, 517, 557, 594, 610, 690 436, 517, 557, 594, 610, 690 + 860
Vlastní metody 100 100
Časovače analýz 3 3
Datová paměť 1000 měření 1000 měření
pH 0-16 0-16
Zákal ---- 0-1100 NTU/FNU
Přesnost fotometrie < 2nm přesnost vlnových délek,
0,005 reprodukovatelnost absorbance
< 2nm přesnost vlnových délek,
0,005 reprodukovatelnost absorbance
Přesnost pH ±0,01 pH ±0,01 pH
Přesnost zákalu (NTU/ FNU) ---- 0,01 NTU/FNU nebo ±2% z měřené hodnoty
Nastavení nuly: Fotometrie
Kalibrace: pH / zákal
před startem metody, s LabStation 1x denně
3bodová
před startem metody, s LabStation 1x denně
3bodová
Rozhraní RS 232, USB přes adaptér (volitelné příslušenství) RS 232, USB přes adaptér (volitelné příslušenství)
Druhy měření fotometrie, pH fotometrie, pH, zákal
Baterie 4 Mignon (AA), pro více než 3000 měření 4 Mignon (AA), pro více než 3000 měření
Dobíjecí baterie Volitelně: dobíjecí baterie nebo LabStation Volitelně: dobíjecí baterie nebo LabStation
Zkušební značky cETLus cETLus
Záruka 2 roky 2 roky