Kombinované (CombiCheck) a standardní roztoky

CombiCheck

Roztoky CombiCheck jsou pro spotřebu připravené víceparametrové standardy. Každé balení obsahuje standardní roztok a přídavkový roztok. Oba roztoky lze přímo bez ředění nasadit pro AQA kontrolu kvality.

Maximální počet stanovení s kombinovaným standardním roztokem CombiCheck závisí na kontrolované sadě testu. S přídavkovým roztokem je možných vždy 280 stanovení. Dbejte prosím také pokynů v návodu sady testu! Skladování: +2 °C až +8 °C.

 • Přehled dodávaných kombinovaných roztoků s objednacími čísly • Standardní roztoky

  ParametrKonc.
  v mg/l
  Množství
  v ml
  ModelObj. číslo
  Amoniak 1000 500 19812 250 461
  AOX 20 85 (9-16 zkoušek) 00680 252 026
  Bór 1000 500 19500 250 463
  BSK 210 10 lah. pro 10 x 1 litr 00718 252 030
  Draslík 1000 500 70230 252 471
  Dusičnany 1000 500 19811 250 476
  Dusitany 1000 500 19899 250 477
  Fluoridy 1000 500 19814 250 470
  Fosfáty 1000 500 19898 250 478
  Hliník 1000 500 19770 250 460
  Chloridy 1000 500 19897 250 466
  Chróm 1000 500 19779 250 467
  Chromany 1000 500 19780 250 468
  CHSK 1500 400 30 KCSB 400 250 357
  CHSK 160 100 30 KCSB 100 250 356
  Kadmium 1000 500 19777 250 464
  Křemík 1000 500 70236 252 472
  Mangan 1000 500 19789 250 474
  Měď 1000 500 19786 250 473
  Nikl 1000 500 19792 250 475
  Olovo 1000 500 19776 250 462
  Sírany 1000 500 19813 250 480
  Stříbro 1000 500 19797 250 479
  TOC 1000 100 09017 250 499
  Vápník 1000 500 19778 250 465
  Zinek 1000 500 19806 250 481
  Železo 1000 500 19781 250 469
  Seznam standardních roztoků, které musí být vzhledem k omezené stálosti připravovány pravidelně čerstvé:
 • fenol
 • formaldehyd
 • hydrazin
 • hydrogensulfidy
 • chlór volný
 • chlór vázaný
 • křemík (ředěný standard)
 • peroxid vodíku
 • sirníky
 • siřičitany
 • tenzidy anionaktivní


 • PhotoCheck (obj. č. 250 490)
  AQA/IQK: Komplexní zkušební prostředek pro přezkoušení optiky a linearity měření!

  Stabilně zabarvené roztoky slouží k přezkoušení filtrů, popř. nastavených vlnových délek 445 nm/446 nm, 520 nm/525 nm a 690 nm.Vždy se čtyřmi roztoky pro každou vlnovou délku se přezkouší správnost a linearita extinkčního měření nastavené vlnové délky nebo filtru. Zkouška probíhá rychle a pohodlně podle nabídkového menu. Návaznost tohoto zkušebního prostředku na mezinárodní standardy je garantována přezkoušením na referenčním fotometru, který je kontrolován primárními standardy(NIST-standardy). Tyto hodnoty jsou příslušně zdokumentovány.  PipeCheck (obj. č. 250 498)
  Zkušební prostředek na správnost pipetovaného objemu!

  Se zkoušenými pipetami se zředí příslušný zkušební roztok destilovanou vodou a porovná se extinkce zředěného roztoku s extinkcí referenčního roztoku. Pipety s objemovou odchylkou více než 2,5 % se vykážou jako chybné.


  Ceny dodávaných roztoků naleznete také v ceníku.

  Objednávky, poptávky a další dotazy můžete poslat elektronicky: wtwkucerova@seznam.cz
  poštou: Ludmila Kučerová, U Kojeneckého ústavu 11, 568 02 Svitavy
  faxem: 461 310 782
  telefonicky: 461 310 782, 603 575 829